woensdag 20 juni 2012

spot on!

De RECLAME-ORGIE draait maar door. Je ken kiezen er niet naar te kijken en dat is vaardigheid maar ik vind dat het niet zo dominant in de openbare ruimte thuishoort. Wel voer voor de consumensen, de betaalslaven eh sollie brave burgers: die goed geprogrammeerd nieuwe spullen blijven kopen. Lekkel duurzaam! Vandaar dat ik me af en toe geroepen voel toevoegINGen vast te leggen. Mag best. Vrijheid van meningsuiting heet dat. Een mensenrecht. Als al die reclame mag mag enige bewustwordingsbevorderende aanvulling ook.


Aldaar vind je voorbeelden. Ken je uitprinten! Zelf maken is creatiever. Doe er je voordeel mee. Mens durf te delen! 

Vondel had in zijn tijd regelmatig aanvaringen met de Staat:
"In zijn Palamedes gaf Vondel blijk van sympathie voor de veroordeelde Johan van Oldebarnevelt. Hij koos de remonstrantse zijde en moest zich hiervoor verantwoorden in Den Haag. Door het toen calvinistische stadsbestuur werd hem een forse boete opgelegd. De werken van Vondel gingen door de controverse als warme broodjes over de toonbank van zijn uitgever Calom. De machtsverhoudingen in het Amsterdamse stadsbestuur begonnen te verschuiven ten gunste van minder fanatieke calvinische bestuurders. In later jaren werd Vondel steeds meer een spreekbuis voor het stadsbestuur."
rustig aan BOB!
Well, if you say so.
Meesterschap in expressie van eigenheid alsjeblieft, in plaats van naleven van regels van anderen...


KIEKEBOE!
kleurt er best bij
Had ik allang gezien, maar wat staat er eigenlijk:
STAATS-SCHULD = inmiddels 400 miljard Pleuro. Dat is grofweg 25.000 fleuro per inwonert. check het zelf @ www.destaatsschuldmeter.nl
Is de staatsschuld jouw schuld?!

ff langs op de Cannabis Bevrijdingsdag.

 

de ballen.